Muinaiset ja unohdetut -näyttelyn teemoja ovat menneisyys, muistot ja mielikuvituksen maailma. Aikojen saatossa kaikki eletty elämä häviää. Jotain on kuitenkin jäljellä, jos katsoo tarkasti: merkkejä talojen seinissä, sattumalta säilyneitä kirjeitä, valokuvia. Alitajunnan ja unien verhon taakse kurkistamalla voi löytää tien kadonneiden tarinoiden luo.

Näyttely koostuu taidegrafiikasta ja kolmiulotteisista keramiikka- ja paperiteoksista. Teoksissa yhdistyvät sadun, arjen ja mystiikan maailmat. Yhdessä ne luovat moniulotteisen vuoropuhelun. Työskentelen intuitiivisesti. Haluan taiteellani herättää katsojan pohtimaan ja etsimään merkityksiä.
Taiteilija on paikalla näyttelyssä la 29. ja su 30.5. klo 12-17.
Työskentelyä ovat tukeneet Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiö ja Taiteen edistämiskeskus.
KAISA JUSSILA (s. 1979 Vantaalla) asuu ja työskentelee Tohmajärvellä Pohjois-Karjalassa. Hän valmistui Kuvataideakatemiasta kuvataiteen maisteriksi vuonna 2006. Taidegrafiikka ja keramiikka ovat Jussilalle toistensa vastakohdat ja ääripäät. Uudistavana ja yhdistävänä elementtinä niiden välissä toimii paperitaide. Ilmaisussaan hän pyrkii sekä vahvaan tekniseen taituruuteen että leikittelyyn.
--------------------------
The themes of the Ancient and Forgotten exhibition are the past, memories and the world of imagination.
Over time, all lives that have been lived disappear. However, there is something left if you look closely: signs on building walls, letters that were by chance kept, photographs. By peeking behind the curtain of the subconscious and dreams, one can find a way to lost stories.
The exhibition features printmaking works and three-dimensional ceramic and paper works. The works bring together the worlds of fairy tales, everyday life and mystery. Together they create a multidimensional dialogue. I work intuitively. I want my art to make the viewer think and look for meanings.
Work has been supported by the Foundation for the Promotion of Karelian Culture (KKES) and Arts Promotion Centre Finland.
KAISA JUSSILA (b. 1979, Vantaa) lives and works in Tohmajärvi in North Karelia. She earned her Master of Fine Arts degree from the Academy of Fine Arts in 2006. For the artist, printmaking and ceramics are each other’s opposites and extremes. Paper art serves as a renewing and unifying element between them. Through her expression, she strives for both strong technical virtuosity and playfulness.