Prosessi-teoskokonaisuuteni kuvaa taiteellisen työskentelyn prosessia idean alusta valmiiseen teokseen asti. Syksyllä 2021 työskentelin Berliinissä Galerie Pleikun residenssissä. Matkapäiväkirja luonnoksineen sekä materiaalin pohjalta syntyneet teokset ovat nähtävissä näyttelyssä. Koostan matkan merkitykset ja vaikutukset esille  muistiinpanojen, luonnosten ja kokemusteni kautta.
Työskentely on monivaiheinen prosessi, joka käynnistyy innostuksesta. Se on kuulostelua, katselua, luonnostelua, olemista jossakin. Hauduttelun jälkeen tulee toteutuksen vaihe, joka on itsessään hyvin intensiivinen ja kiireinen. Valmiin teoksen takana on kokonainen maailma, joka teoksen katsojalta jää yleensä näkemättä. Halusin tuoda tämän prosessin kokonaisuudessaan esiin.